Znajdź nas na Facebook
Facebook
                         
          
         
  INFORMACJE DLA KLIENTA

 JAK ZAREZERWOWAĆ  ?

Rezerwacji możecie Państwo dokonać w siedzibie biura B.P. Pantur ul. Chorzowska 73a pokój 216 Katowice, mailem, pisząc na adres biuro@pantur.pl lub  telefonicznie

Rezerwacja wstępna na pocztę mailową B.P. Pantur.
Najpóźniej w ciągu 24 godzin otrzymacie Państwo zwrotnie potwierdzenie rezerwacji. Dokumenty do zawarcia umowy otrzymacie Państwo wg wyboru: pocztą tradycyjną lub mailem. Po otrzymaniu dokumentów należy szczegółowo zapoznać się z umową - zgłoszeniem, warunkami uczestnictwa które są integralną częścią umowy oraz z warunkami ubezpieczenia (dostępne w zakładce DOKUMENTY).
Następnie należy wypełnić w umowie wymagane dane i podpisany dokument umowy - zgłoszenia należy dostarczyć: osobiście, pocztą tradycyjną lub mailem na adres biura.


PŁATNOŚĆ

Po podpisaniu umowy należy wpłacić w biurze lub na konto bankowe zaliczkę podaną w umowie
- zgłoszeniu tj. 30% ceny imprezy. Dopłatę do całości kwoty należy zgodnie z warunkami uczestnictwa dokonać na miesiąc od daty wyjazdu, jeżeli rezerwacja nastąpiła na 30 dni lub miej przed rozpoczęciem imprezy, należy wpłacić pełną kwotę za imprezę. Na szczególną prośbę Klienta możemy w umowie zawrzeć inne terminy płatności.

 
UBEZPIECZENIA

B.P. Pantur zawiera na rzecz osób uczestniczących w imprezach umowę ubezpieczenia w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa. Ogóle warunki ubezpieczenia znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

  1. Przy imprezach zagranicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW - 2000 Euro, kosztów leczenia KL - 10.000 Euro, bagaż 200 Euro - na zasadach ogólnych ubezpieczenia AXA T. U. i R. S.A.  Uczestnikom wyjeżdżającym na imprezy zagraniczne odbywające się w krajach UE zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która skutecznie skraca czas oczekiwania na poradę lekarską oraz jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy suma gwarantowana przez Ubezpieczyciela jest niewystarczająca.

 2. Przy imprezach na terenie RP od następstw nieszczęśliwych wypadków NWI do kwoty 10.000 PLN, NWS do kwoty 5.000 PLN na zasadach ogólnych wg umowy generalnej zawartej pomiędzy B.P. Pantur a AXA T.U. i R. S.A. Ubezpieczenie obejmuje również niektóre aktywności sportowe
(obozy i kolonie z jazdą konną, narty, paintball itp.).

 3. Dodatkowo Klient ma prawo ubezpieczyć się:

a) od kosztów rezygnacji z imprezy lub jej przerwania z przyczyn losowych w wysokości 2,8 % wartości ceny imprezy w AXA T.U. i R.S.A

b) od chorób przewlekłych w przypadku wyjazdów zagranicznych w AXA T.U. i R. S.A

c) w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowe ubezpieczenie SKI w AXA T.U. i R. S.A

UWAGA !
Klient który nie zdecydował się na wykupienie powyższych dodatkowych ubezpieczeń przy podpisaniu
umowy - zgłoszenia, może je wykupić do trzech dni od daty podpisania umowy - zgłoszenia,
w późniejszym terminie nie można tego dokonać.

ZASADY POUFNOŚCI

Udostępnione dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych
na czas i w celu realizacji umowy o świadczenia usług turystycznych, zawartej pomiędzy Klientem
a Organizatorem wyjazdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przekazywanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia. Administratorem danych osobowych jest biuro wskazane na umowie - zgłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu jak (broszury, katalogi, oferty) mogą być dostarczane pod warunkiem o ile Klient wyraził zgodę w podpisanej umowie.-zgłoszeniu lub wydał w innej formie zgodę.

 

 

 

 

Strona główna | O nas | Dokumenty | Kontakt

Copyright © 2013 Pantur - Biuro Podróży

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK